Uitbouw

  1. Home
  2. Project
  3. Uitbouw achtererf

Uitbouw achtererf

Op het achtererf mag men vaak vergunningvrij bouwen. Dit wil echter niet zeggen dat er geen bouwkundig advies nodig is. Want wat betekent zo’n uitbouw voor de constructie van het huis en de omgeving. Moet er wel of niet geheid worden of is er bv. een geveldoorbraak met staalconstructie vereist? De eigenaar van dit huis en zijn aannemer Timmer en onderhoudsbedrijf P.C. Buitelaar