Aanbouw

  1. Home
  2. Project
  3. Uitbreiding schoolgebouw

Uitbreiding schoolgebouw

Na de sloop van laagbouw is er een uitbreiding van 2 bouwlagen gerealiseerd. Daarmee is de school voorbereid op een groei van leerlingaantal.