Sloop

  1. Home
  2. Project
  3. Sloop directiekeet

Sloop directiekeet

Slopen is het omgekeerde van bouwen maar ook daar heb je eerst toestemming van de gemeente voor nodig. Zoals bij deze directiekeet in Vlaardingen. En zeg nou zelf, wat is er mooier dan een schoon stuk grond waar je weer iets kunt bouwen of gras kunt zaaien!