Werkwijze

Bureau Kraan hanteert een heldere, transparante werkwijze waarbij in nauwe samenspraak met u alles in het werk wordt gesteld om uw (ver)bouwwensen te verwezenlijken.”

Vooronderzoek

Nagenoeg alle projecten starten met het adres en uw wensen. Aan de hand daarvan kunnen wij het omschreven vooronderzoek doen; het Kadaster en uw gemeente raadplegen, het bestemmingsplan inzien, originele bouwtekeningen opvragen, de vergunningcheck etc. Via bv. Google Earth en Streetview kunnen wij meestal uw pand vooraf bekijken zonder ons kantoor te verlaten dus dat bespaart op de kosten. Eventueel zendt u ons wat foto’s als het bv. om de achterzijde of een interne verbouwing gaat.

Conceptaanvraag

Zodra het vooronderzoek is afgerond kunnen wij vaak een totaalaanbieding doen voor de uitwerking van uw plan eventueel incl. de benodigde vergunningaanvraag. Soms is het raadzaam om vooraf een conceptaanvraag in te dienen. Dit bv. wanneer u graag iets wilt dat niet past in het bestemmingsplan. Of wanneer er andere redenen zijn om niet direct de kosten te gaan maken voor een volledige vergunningaanvraag.

Zo kunnen wij uw gemeente een uitspraak laten doen qua haalbaarheid van uw plan. Vaak brengt een gemeente voor een conceptaanvraag geen of maar weinig legeskosten in rekening. Meestal worden eventuele legeskosten ook nog eens verrekend mocht er een vergunningaanvraag volgen.

Ontwerp uitwerken

Wij tekenen de bestaande situatie van uw woning of bedrijfspand uit, geheel digitaal. Dit vormt natuurlijk de basis voor het ontwerp van de verbouwing. Bij nieuwbouw is er vanzelfsprekend geen bestaande situatie uit te werken. Al het tekenwerk wordt u per e-mail aangeboden (.pdf) ter controle cq. beoordeling. Gaandeweg ontstaat zo het ontwerp dat uw wensen verwezenlijkt. Wij adviseren inzake de haalbaarheid maar uw wensen blijven leidend.

Vergunningaanvraag

Uw ontwerp is naar wens en er blijken vergunningen benodigd. Wij vullen uw aanvraag geheel digitaal in op www.omgevingsloket.nl. We voegen alle benodigde bijlagen toe zoals foto’s, teken- en rekenwerk. Wij dienen de aanvraag voor u in en begeleiden deze als uw gemachtigde waarbij wij u op de hoogte houden over het verloop. U kunt te allen tijde met uw DigiD inloggen op deze site om uw eigen aanvraag te volgen.

Voordeel van optreden als uw gemachtigde is dat de gemeente bij vragen contact met ons op kan nemen. Vaak bent u als aanvrager immers een leek op dit gebied en u besteedt een aanvraag niet voor niets uit aan een professionele partner als Bureau Kraan. Overleg met oa. Welstands- cq. Monumentencommissie, de bouwinspecteurs, de constructeurs van de gemeente en de brandweer verzorgen wij voor u. Net zo lang totdat de benodigde vergunningen zijn verleend.

Naast een vergunning voor het (ver) bouwen kunt u ook denken aan het vragen van toestemming om oude opstallen te slopen. Bv. om plaats te maken voor nieuwbouw. Zo ook voor een eventuele kapvergunning voor bomen die in de weg staan. Bouwt u naast, boven of zelfs in het water zoals bv. een beschoeiïng, damwand of steiger? Dan hebt u waarschijnlijk ook een watervergunning nodig en ook deze aanvraag kunnen wij voor u verzorgen. Allemaal tegelijk of juist apart als daar een goede reden voor is.

Offertes aanvragen

Op basis van onze tekeningen kunnen aannemers een offerte voor u maken. Eventueel uit ons klantenbestand of door uzelf aangedragen. Het aanvragen en vergelijken van deze offertes kunnen wij ook voor u verzorgen.

Bouwbegeleiding

Mocht u een partner zoeken die na het ontwerp en eventuele vergunningverlening de bouw kan begeleiden cq. controleren dan kan Bureau Kraan dat ook voor u verzorgen.

Inspecties, vastgoedzorg, (schade)rapportages etc.: alle overige vraagstukken die een pandeigenaar of huurder kan hebben zijn doorgaans door Bureau Kraan te beantwoorden.

Let op: termijn van afhandeling

De afhandelingstermijn door uw gemeente van een vergunningaanvraag  is gemiddeld:

9

8 weken

reguliere procedure

9

26 weken

uitgebreide procedure, bv. bij Rijksmonumenten

Deze termijnen gaan in zodra de aanvraag is ingediend.

Op beide termijnen kan uw gemeente nog 6 weken verdagen onder opgaaf van redenen.