Verbouwing

  1. Home
  2. Project
  3. Verbouwing Beschermd Stads- of Dorpsgezicht in Laren

Verbouwing Beschermd Stads- of Dorpsgezicht in Laren

Zodra een pand is gelegen binnen een wijkgebonden Beschermd Stads- of Dorpsgezicht kan er veel minder vergunningvrij. Dus bij een verbouwing moet men rekening houden dat voor veel wijzigingen eerder een vergunning nodig is.