Uitbouw

  1. Home
  2. Project
  3. Uitbouw zonder vergunning

Uitbouw zonder vergunning

Medio 2019 had Bureau Kraan het ontwerp gemaakt voor deze uitbouw. Hoewel de gemeente van mening was dat het plan vergunningplichtig was konden wij dat weerleggen. De gemeente heeft een en ander alsnog zwart-op-wit bevestigd.  Ook deze woning is weer fors uitgebreid en mooi verbouwd.